Hướng dẫn giải bài Quãng đường (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp 5 trang 141) Bài toán: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô. Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ: 42,5 x 4 = 170 (km) Đáp số: 170 km […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link