Hướng dẫn giải bài Thời gian (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 142, 143) Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc Ta có: t = s : v Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống s (km) 35 10,35 108,5 81 v (km/giờ) 14 4,6 62 36 […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link