Hướng dẫn giải bài Vận tốc (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 139) Bài toán: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? Bài giải: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là: 170 : 4 […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link