Giải bài tập toán 12 nâng cao

 

Giải bài tập toán 12 nâng cao theo SGK Giải tích 12, hình học 12 nâng cao hiện hành.

MỤC LỤC ĐẦY ĐỦ:

GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm: Đại số và giải tích

HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO

Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG

Chương II. MẶT CẦU , MẶT NÓN , MẶT TRỤ

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Ôn tập cuối năm hình học

 

 

The post Giải bài tập toán 12 nâng cao appeared first on Học giải.

Goc hoc tap