Giải bài tập toán lớp 5

Giải bài tập toán lớp 5, Trong mỗi phần tương ứng với từng tiết của sách giáo khoa hiện hành, sách được biên soạn gồm các nội dung: các bài tập trong sách giáo khoa được giải chi tiết, các bài tập làm thêm là các bài toán tương tự trong sách giáo khoa được hướng dẫn giải.

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Chương 3: Hình học

Chương 4: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Chương 5: ÔN TẬP

Goc hoc tap