Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Bài tập 1 trang 91 SGK Giải tích 12 Tập xác định của hàm số (y= log frac{x-2}{1-x}) là: (A) ((-infty), 1) ∪ (2, (+infty))                 (B) (1, 2) (C) R{1}                                     […]

The post Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap