Giải Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4

Giải bài tập Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tùy thuộc vào giá trị của tham số m để ứng với mỗi giá trị đó phương trình

(left| {{x^2} – 2x – 3} right| = m)

Giải:

(m

(m = 0) : phương trình có hai nghiệm

(0

(m = 4) : phương trình có ba nghiệm

(m > 4) : phương trình có hai nghiệm.

Giaibaitaphay.com

Goc hoc tap