Giải Câu 8* trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5

Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được. a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét […]

The post Giải Câu 8* trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap