Giải luyện tập SGK Bài 1 Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ


Bài 13 này, chúng ta sẽ áp dụng công thức đã học để tính thể tích cảu tấm kim loại

Bán kính đáy của hình trụ (lỗ khoan) (small 4mm). Tấm kim loại dày (small 2cm = 20mm) chính là chiều cao của hình trụ. Thể tích một lỗ khoan hình trụ là (small V_1 = pi.16.20 approx 1005 (mm^3)). Thể tích của bốn lỗ khoan là (small 4V_1 approx 4,02 (cm^3))

Thể tích của tấm kim loại là:

(small V = 5.5.2 = 50 (cm^3))

Thể tích phần còn lại của tấm kim loại là:

(small V’=V-4V_1=50-4,02=45,98(cm^3))Source link

Leave a Comment