Giải sách bài tập toán lớp 12

Giải sách bài tập toán 12 – SBT Toán Giải Tích, Hình học lớp 12 cơ bản

Sách bài tập Giải tích 12 cơ bản

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm về khảo sát hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit

Chương 3: Nguyên hàm- tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Sách bài tập Hình học 12

Chương 1: Khối đa diện

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Goc hoc tap