Giải SBT Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 trang 16 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 trang 16 SBT Đại số 10 Nâng cao Câu 1.58 trang 15 SBT Đại số 10 Nâng cao Cho tập (A = left{ { – 1;0;1;2} right}). Khi đó ta cũng có : A. (A = left[ { – 1;3} right) cap N) B. (A […]

The post Giải SBT Câu 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63 trang 16 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 1 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap