Giải SBT Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao – Cuối năm


Giải bài tập Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

(4.dfrac{{1 – cos alpha }}{{1 + cos alpha }} – dfrac{2}{{{{cos }^2}dfrac{alpha }{2}}} + 3), (giả sử (cos dfrac{alpha }{2} ne 0))

Giải:

Đặt (t = tan dfrac{alpha }{2}), thì

(begin{array}{l}4.dfrac{{1 – cos alpha }}{{1 + cos alpha }} – dfrac{2}{{{{cos }^2}dfrac{alpha }{2}}} + 3\ = 4{t^2} – 2left( {1 + {t^2}} right) + 3\ = 2{t^2} + 1.end{array})

nên giá trị nhỏ nhất đạt được là 1 khi (t = 0).

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK – Toán 11 Nâng cao – Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

The post Giải SBT Câu 40 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao – Cuối năm appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap