Gợi ý bài tập SGK Bài 13 GDCD 7


Học tập rèn luyện tốt.

Biết vâng lời các cô, các chú tại trường giáo dưỡng.

Thực hiện tốt nội quy, kỉ luật của nhà trường.

—————————————–

Bài tập   trang 40 SGK GDCD 7

Nêu các quyền của trẻ em được thể hiện trong tranh 1, 2, 3, 4, 5.

Gợi ý bài tập SGK Bài 13 GDCD 7

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Ảnh (1): Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục.
  • Ảnh (2): Quyền được chung sống với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
  • Anh (3): Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
  • Anh (4), (5): Quyền được học tập, vui chơi, giải trí, được tham gia hoạt động văn hoá, thể thao.Source link

Leave a Comment