Gợi ý bài tập SGK Bài 14 Vật lý 8


Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 5000N lên sàn ô tô cách mặt đất 1 m bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể).

a. Trong trường hợp nào người ta kéo vơi lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần ?

b. Trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn?

c. Tính công của lực kéo thùng hang theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô.

Câu a:

Trường hợp thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn hai lần.

Câu b: 

Không có trường hợp nào tốn công hơn. Công thực hiện trong hai trường hợp là như nhau.

Câu c:

Công của lực kéo thùng hang theo mặt phẳng nghiêng lên ô tô cũng đúng bằng công của lực kéo lên trực tiếp thùng hang theo phương thẳng đứng lên ô tô: A = P. h = 500 . 1 = 500 J.

——————————————

Bài tập C6 trang 51 SGK Vật lý 8

Để đưa một vật có trọng lượng P = 420N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, theo hình 13.3, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn là 8m. Bỏ qua ma sát.

a. Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.

b. Tính công nâng vật lên.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Kéo vật lên cao nhờ ròng rọc động thì lực kéo chỉ bằng nửa trọng lượng của vật:

F = Gợi ý bài tập SGK Bài 14 Vật lý 8 P = Gợi ý bài tập SGK Bài 14 Vật lý 8 = 210 N.

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực, vậy phải thiệt hai lần về đường đi (theo định luật công) nghĩa là muốn nâng vật lên độ cao h thì phải kéo đầu dây đi một đoạn l = 2h.

l = 2 h = 8 m  -> h = 8 : 2 = 4 m

Câu b:

Công nâng vật lên: A = P.h = 420 . 4 = 1 680 J.

Tính cách khác: A = F .l = 210. 8 = 1 680J.Source link

Leave a Comment