Gợi ý bài tập SGK Bài 16 Vật lý 8


Ví dụ vật vừa có cả động năng và thế năng : Vật đang chuyển động trong không trung, con lắc lò xo dao động, ném một quả bóng,…

———————————————

Bài tập C10 trang 57 SGK Vật lý 8

Cơ năng của từng vật ở hình 16,4 a, b, c thuộc dạng cơ năng nào?

Gợi ý bài tập SGK Bài 16 Vật lý 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: Thế năng.

Câu b: Động năng.

Câu c:  Thế năng.Source link

Leave a Comment