Gợi ý bài tập SGK Bài 23 Địa lý 8Bài tập 1 trang 86 SGK Địa 8 Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan? Gợi ý trả lời bài 1 Xác định trên bản đồ thủ đô các nước Đông Nam Á (hình 24.1). Đo, tính khoảng cách… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 23 Địa lý 8

The post Gợi ý bài tập SGK Bài 23 Địa lý 8 appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link

Leave a Comment