Gợi ý bài tập SGK Bài 46 Sinh học 12 Cơ bảnBài tập 1 trang 205 SGK Sinh 12 Quan sát và điền vào bảng 46.1 các nội dung sau: Thế nào là dạng tài nguyên không tái sinh, tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu? Điền vào bảng tên của các tài nguyên đã quan sát. Dạng tài nguyên Các tài nguvẽn Ghi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 46 Sinh học 12 Cơ bản

The post Gợi ý bài tập SGK Bài 46 Sinh học 12 Cơ bản appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link

Leave a Comment