Bài tập C1 trang 126 SGK Vật lý 9 Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? To hơn hay nhỏ hơn vật? Hướng dẫn giải Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 47 Vật lý 9

The post Gợi ý bài tập SGK Bài 47 Vật lý 9 appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link