Bài tập C1 trang 128 SGK Vật lý 9 Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thủy tinh thể đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh? Phim trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phận nào trong con mắt? Gợi ý trả lời  Những… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 48 Vật lý 9

The post Gợi ý bài tập SGK Bài 48 Vật lý 9 appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link