Bài tập C1 trang 131 SGK Vật lý 9 Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị? Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ Ngồi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 49 Vật lý 9

The post Gợi ý bài tập SGK Bài 49 Vật lý 9 appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link