Gợi ý bài tập SGK bài 57 sinh học 8Bài 1: trang 181 – sgk Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tụy Hướng dẫn giải: Chức năng của các hoocmon tuyến tụy là tiết hoocmon giúp điều hoà lượng đường trong máu luôn ổn định: insulin làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng glucagôn làm tăng đường huyết khi đường huyết… Read more about Gợi ý bài tập SGK bài 57 sinh học 8

The post Gợi ý bài tập SGK bài 57 sinh học 8 appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link

Leave a Comment