Gợi ý bài tập SGK bai 60 sinh học 9Bài 1: trang 183 sgk Hãy nêu các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất, lấy ví dụ. Lời giải: Có hai hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất đó là hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước. – Hệ sinh thái trên cạn bao gồm các hệ sinh… Read more about Gợi ý bài tập SGK bai 60 sinh học 9

The post Gợi ý bài tập SGK bai 60 sinh học 9 appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link

Leave a Comment