Ôn tập chương I – hệ thức lượng trong tam giác vuông – Giải bài 91 -> 99 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Ôn tập chương I – hệ thức lượng trong tam giác vuông – Giải bài 91 -> 99 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

 

Câu 91 trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho hình thang ABCD có hai cạnh bên là AD và BC bằng nhau, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên BC. Biết AD = 5a, AC = 12a.

a) Tính ({{sin B + c{rm{osB}}} over {sin B – c{rm{osB}}}}.)

b) Tính chiều cao của hình thang ABCD.

Gợi ý làm bài

Ôn tập chương I – hệ thức lượng trong tam giác vuông – Giải bài 91 -> 99 – Sách bài tập Toán 9 tập 1 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap