Ôn tập chương I – hệ thức lượng trong tam giác vuông – Giải bài I1 -> I5 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Ôn tập chương I – hệ thức lượng trong tam giác vuông – Giải bài I1 -> I5 – Sách bài tập Toán 9 tập 1.

Câu I.1 Trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tam giác ABC có (widehat A = 105^circ ), (widehat B = 45^circ ), BC = 4cm. Tính độ dài các cạnh AB, AC.

Gợi ý làm bài

Vẽ đường cao AH. Đặt BH = x, CH = y thì do H nằm giữa B và C ( hai góc $$widehat B,widehat C$$ là góc nhọn) suy ra x + y = 4 (xem h.bs.18).

Ôn tập chương I – hệ thức lượng trong tam giác vuông – Giải bài I1 -> I5 – Sách bài tập Toán 9 tập 1 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap