Ôn tập chương V

Bài 16. Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau:

Người ta xác định cân nặng của 10 học sinh và sếp thứ tự tăng dần, khối lượng của 10 số liệu này là:

(A) Số cân nặng của học sinh thứ năm

(B) Số cân nặng của học sinh thứ sáu

(C) Số cân nặng trung bình của em thứ năm và thứ sáu

(D) Không phải các số trên

Giải

Ta có:

(left{ matrix{
{N over 2} = 5 hfill cr
{N over 2} + 1 = 6 hfill cr} right.)

Vậy chọn (C)

———————————————–

Bài 17. Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau:

Độ lệch chuẩn là:

(A) Bình phương của phương sai

(B) Một nửa của phương sai

(C) Căn số học bậc hai của phương sai.

(D) Không phải là các công thức trên

Đáp án

Chọn C

——————————————————-

Bài 18.

400 quả trứng được phân thành năm lớp căn cứ trên khối lượng (đơn vị gam) của chúng. Ta có bảng phân bố tần số ghép lớp:

Lớp Tần số
[27,5; 32,5] 18
[32,5; 37,5] 76
[37,5; 42,5] 200
[42,5; 47,5] 100
[47,5; 52,5] 6
  N = 400

a) Tính số trung bình

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Giải

Ta có bảng sau:

Lớp Giá trị đại diện Tần số
[27,5; 32,5] 30 18
[32,5; 37,5] 35 76
[37,5; 42,5] 40 200
[42,5; 47,5] 45 100
[47,5; 52,5] 50 6
    N = 400

 

a) (overline x  approx 40g)

b) s2 ≈ 17

s ≈ 4,12g

——————————————————-

Bài 19.

Một người lái xe thường xuyên đi lại giữa hai điểm A và B thời gian đi (tính bằng phút) được ghi lại trong bảng phân bố tần số sau:

Lớp Tần số
[40, 44] 9
[45, 49] 15
[50, 54] 30
[55, 59] 17
[60, 64] 17
[65, 69] 12
  N = 100

a) Tính thời gian trung bình mà người đó đi từ A đến B.

b) Tính phương sai và độ lệc chuẩn

Giải

Ta có bảng sau:

Lớp Giá trị đại diện Tần số
[40, 44] 42 9
[45, 49] 47 15
[50, 54] 52 30
[55, 59] 57 17
[60, 64] 62 17
[65, 69] 67 12
    N = 100

 

a) Thời gian trung bình mà người đó đi từ A đến B xấp xỉ là 54,7 phút

b) Ta có:

s2 ≈ 53,71

s ≈ 7,33 phút

———————————————————–

Bài 20.

Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. kết quả thu được như sau:

 a) Lập bảng phân bố tần số

b) Tính số trung bình và độ lệch chuẩn

c) Tính số trung vị và mốt

Giải

a) Ta có bảng tần số sau:


b) Ta có:

(eqalign{
& overline x approx 17,37 cr
& s approx 3,12 cr} )

c)

Me = 17.

Có hai mốt là M0 = 17 và M0 = 18

————————————————————–

Bài 20.

Người ta tiến hành phỏng vấn một số người về một bộ phim mới chiếu trên truyền hình. Người điều tra yêu cầy cho điểm bộ phim (thang điểm 100). Kết quả được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp:

Lớp

Tần số

[50, 60]

2

[60, 70]

6

[70, 80]

10

[80, 90]

8

[90, 100]

4

N = 30

a) Tính số trung bình

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Giải

Ta có bảng sau:

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

[50, 60]

55

2

[60, 70]

65

6

[70, 80]

75

10

[80, 90]

85

8

[90, 100]

95

4

N = 30

b) Ta có:

(eqalign{
& overline x approx 77 cr
& {s^2} approx 122,67 cr
& s approx 11,08 cr} )

The post Ôn tập chương V appeared first on Học giải.

Goc hoc tap