Gợi ý bài tập SGK Bài 18 Vật lý 8

– Các yếu tố của lực: điểm đặt, phương, chiều và cường độ. – Cách biểu diễn lực: Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực). Phương và chiều là phương và chiều của lực. Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ … Read more