Giải bài tập SBT Hình học 12

Giải bài tập Sách Bài Tập Hình học 12 Mục lục Chương I. KHỐI ĐA DIỆN   Giải SBT Hình học 12 chương 1 bài 1 Khái niệm về khối đa diện Giải SBT hình học 12 chương 1 Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều Giải SBT hình học 12 chương … Read more

Giải bài tập SBT Giải tích 12

Giải bài tập Sách Bài Tập Giải tích 12 Mục lục Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Giải SBT Giải tích 12. Bài 1 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Giải SBT Giải tích 12. Bài 2 Cực trị của hàm số Giải SBT … Read more

Bài 17: Chương trình con và phân loại

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm chương trình con a. Khái niệm: Để viết chương trình giải các bài toán lớn, phức tạp người lập trình có thể chia thành nhiều bài toán nhỏ, mỗi bài toán là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định (gọi là chương trình con). Sau đó ghép nối các chương… … Read more

Bài tập và thực hành 6

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình; Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con. 2. Ôn tập kiến thức a. Xâu kí tự Hình 1. Nội dung trọng tâm về kiểu xâu b.… … Read more