Bài 3: Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

1. Bài tập cơ bản Bài 1: Tính diện tích của một mặt cầu có bán kính bằng (4cm) Hướng dẫn: Theo công thức, ta có diện tích của mặt cầu là: (S=4R^2 pi=4.4^2pi=64pi(cm^2)) Bài 2: Khi bán kính của một mặt cầu tăng lên (frac{3}{2}) lần thì diện tích và thể tích của nó thay đổi như thế nào? Hướng dẫn: Theo … Read more