Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Địa lý 12

Thanh Hóa: cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Vinh: cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến lâm sản. Huế: cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm. ———————————————- Bài tập 4 trang 160 SGK Địa lý 12 Tại sao việc … Read more

Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 12

Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng cách: Đẩy mạnh thâm canh lúa, xác định cơ cấu sản xuất theo lãnh thổ và cơ cấu mùa vụ thích hợp để vừa đảm bảo được sản xuất vừa tránh được thiên tai. Đẩy mạnh trao đổi các sản phẩm mà … Read more

Gợi ý bài tập SGK Bài 23 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 86 SGK Địa 8 Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan? Gợi ý trả lời bài 1 Xác định trên bản đồ thủ đô các nước Đông Nam Á (hình 24.1). Đo, tính khoảng cách… … Read more

Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Chuyên mục: Địa Lí lớp 8 ★ Ba Nhan ★ 13/01/2018 Thẻ: Bai 24 dia 8 Cùng bài học: Gợi ý bài tập SGK Bài 24 Địa lý 8 Tóm tắt lý thuyết 1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam a. Diện tích, giới hạn Vùng biển Việt Nam là 1 bộ phận … Read more