Đề và đáp án khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm 2015 (Trường THPT Thuận Thành 1)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán 11

(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)

1 (2,5 điểm)

Cho hàm số: f (x) = ( m – 1)x2 – (3m + 1)x + 2m + 3 (1)

a) Giải bất phương trình f (x) ≤ 0 khi m = 2.

b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1; xsao cho.

2 (2,0 điểm)

cau2

3 (2,0 điểm)

a) Giải bất phương trình:

cau3_giaibatphuongtrinh

b) Giải hệ phương trình

cau3_giaihept

4 (1,5 điểm) Cho ba đường thẳng d1: x+y+3=0; d2: x-y+4=0; d3: x-2y=0

a) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2. Tìm tọa độ điểm I.

b) Viết phương trình đường tròn (C) tâm I biết (C) cắt đường thẳng d3 tại hai điểm A, B sao cho AB=2.

5 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho hình thang ABCD (AB//CD, CD > AB) biết B(3;3), C(5;-3) .

Giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng D : 2 x + y – 3 = 0 . Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình thang ABCD để CI = 2BI , tam giác ACB có diện tích bằng 12, điểm I có hoành độ dương và điểm A có hoành độ âm.

6 (1,0 điểm) Cho a,b,c là các số thực không âm có a + b + c = 1.

Chứng minh rằng: 2(a3+b3+c3)+ 3abc ≥ a2+b2+c2

—– Hết —-

Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán năm 2015 trường THPT Thuận Thành 1 Bắc Ninh

Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 1
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 1
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 2
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 2
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 3
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 3
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 4
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 4
dap-an-KSCL-lop11-mon-toan-cau5
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 5
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 6
Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau 6

Chú ý: Các cách giải khác đúng cho điểm tương ứng