Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 năm 2015

Thầy cô và phụ huynh tham khảo đề kiểm tra chất lượng đầu năm cho các em học sinh lớp 1 lên lớp 2 Môn Toán: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh . Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ? ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN … Đọc thêm…

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2015

Đề thi và hướng dẫn chấm, đáp án khảo sát chất lượng đầu năm cho các em học sinh lớp 1 lên lớp 2. Đề khảo sát môn Tiếng Việt. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  MÔN : TIẾNG VIỆT –  LỚP 2 ( 40 phút ) NĂM HỌC 2014 – 2015    I/ … Đọc thêm…

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt, Môn Toán trường Tiểu học Thanh Tân

Đề thi  khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt, Môn Toán trường Tiểu học Thanh Tân – Thừa Thiên Huế. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC:  2014 – 2015 Môn: Tiếng Việt lớp 2 Thời gian làm bài:  70 phút I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG:        1/ Đọc … Đọc thêm…

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi

Đề thi và hướng dẫn chấm đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi. ĐỀ BÀI I. CHÍNH TẢ: (20 phút) 1) Bài viết: Trên chiếc bè ( Tiếng Việt 2 – Tập I/ trang 34)      ( Viết từ:  “Những anh gọng vó …. … Đọc thêm…

Đề khảo sát đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 năm 2015-2016

Đề khảo sát đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 năm 2015-2016 trường tiểu học Đoan Hùng – Phú Thọ. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐOAN HÙNG Lớp : 2 …. Họ và tên …………………………………………….. BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2015 – 2016  MôN  TOÁN- LỚP 2 Bài 1 (  … Đọc thêm…

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán Phòng GD&ĐT Anh Sơn

Bài 1: (2.0điểm) a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hai trăm ba mươi  hai: …………………………… Ba trăm linh  tư: …………………. 1m = ……………………  cm  ;           ………………dm = 1m b, Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm : 507 đọc là:  ………………………………………………… 635 đọc là:  …………………………………………………. c,  Khoanh tròn … Đọc thêm…

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán Phòng GD&ĐT Anh Sơn

Bài 1: (2.0điểm) a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hai trăm ba mươi  hai: …………………………… Ba trăm linh  tư: …………………. 1m = ……………………  cm  ;           ………………dm = 1m b, Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm : 507 đọc là:  ………………………………………………… 635 đọc là:  …………………………………………………. c,  Khoanh tròn … Đọc thêm…