Nghị luận xã hội về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay – văn lớp 12

Nghị luận xã hội về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay – văn lớp 12 Đề bài: Nghị luận xã hội về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay. Gợi ý làm bài * Giới thiệu vấn đề cần bàn … Đọc thêm…

Trình bày suy nghĩ về ý kiến:”Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên” – văn lớp 12

Trình bày suy nghĩ về ý kiến:”Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên” – văn lớp 12 Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên.” Hãy viết bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến … Đọc thêm…

Trình bày suy nghĩ về câu nói sau đây của M.Gor-ki “Khi công việc là thú vui thì cuộc sống là sự hưởng thụ bất tận…”

Trình bày suy nghĩ về câu nói sau đây của M.Gor-ki “Khi công việc là thú vui thì cuộc sống là sự hưởng thụ bất tận…” Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói sau đây của M.Gor-ki “Khi công việc là thú vui thì cuộc sống là sự hưởng thụ bất … Đọc thêm…

Nghị luận xã hội về lối sống đẹp của những người Việt trẻ hôm nay – văn lớp 12

Nghị luận xã hội về lối sống đẹp của những người Việt trẻ hôm nay – văn lớp 12 Đề bài: Nghị luận xã hội về lối sống đẹp của những người Việt trẻ hôm nay – văn lớp 12. Gợi ý * Giới thiệu vấn đề cần nghị luận Lối sống đẹp của người … Đọc thêm…