Nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh

Nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh Đề bài: Nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh. Bài làm Tạ Duy Anh là cây bút nổi lên trong thời kỳ đổi mới, đất nước đang trên … Đọc thêm…