Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ Đề bài: Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ. Bài làm Đỗ Phủ là một trong những nhà thơ hiện … Đọc thêm…

Cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan

Cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan Đề bài: Cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan. Bài làm “Qua đèo Ngang” là tác phẩm nổi tiếng nhất của Bà Huyện Thanh Quan. Bài thơ được viết khi bà trên … Đọc thêm…