Nghị luận xã hội câu nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” – văn lớp 9

Nghị luận xã hội câu nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” – văn lớp 9 Đề bài: Nghị luận xã hội câu nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. (Văn lớp 9) Bài làm Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu tục ngũa vừa … Đọc thêm…