Bài 30: Tập tính( nâng cao)

Bài 1. Tập tính động vật là gì? Giải Tập tính động vật là chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường (bên trong cũng như bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển. Ví dụ: Một đàn ngỗng mới nở đi theo ngỗng … Đọc thêm…

Giải bài tập Anh 11

Giới thiệu: Học tốt Tiếng Anh 11, sách giải bài tập tiếng anh lớp 11 —— MỤC LỤC ——–   Giải bài tập Anh 11 – Unit 1: Friendship Giải bài tập Anh 11 – Unit 2: Personal Experiences Giải bài tập Anh 11 – Unit 3: A Party Giải bài tập Anh 11 – … Đọc thêm…

Giải bài tập Anh 10

Giới thiệu: Học tốt Tiếng Anh 10, sách giải bài tập tiếng anh lớp 10 —— MỤC LỤC ——– Giải bài tập Anh 10 – Unit 1: A day in the life of Giải bài tập Anh 10 – Unit 2: School talks Giải bài tập Anh 10 – Unit 3: People’s background Giải bài … Đọc thêm…

Giải bài tập Anh 8

Giới thiệu: Học tốt Tiếng Anh 8, sách giải bài tập tiếng anh lớp 8 —— MỤC LỤC ——– Giải bài tập Anh 8 – Unit 1: My Friends Giải bài tập Anh 8 – Unit 2: Making Arrangements Giải bài tập Anh 8 – Unit 3: At Home Giải bài tập Anh 8 – … Đọc thêm…