Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Nếu chúng mình có phép lạ

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Nếu chúng mình có phép lạ Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Nếu chúng mình có phép lạ Câu 1 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Nhớ – Viết 4 khổ thơ đầu của bài “Nếu chúng mình có phép lạ” Trả lời: Học … Đọc thêm…