Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Chuyên mục: Toán lớp 7 ★ admin ★ 10/01/2018 Thẻ: On chuong 3 hinh hoc 7 Cùng bài học: Giải bài tập SGK Ôn tập Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác Ôn tập Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam … Read more

Giải bài tập SGK Ôn tập Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

a) Vẽ $PB ⊥ MR$ Vậy tam giác $MPQ$ và $RPQ$ có chung đường cao $PB$ Vì $Q$ là trọng tâm của $ΔMNR$ nên $MQ = 2QR$ (suy ra từ tính chất trọng tâm của tam giác) Ta có: $S_{Delta MPQ}=frac{1}{2}.MQ.PB=frac{1}{2}.2QR.PB=QR.PB$ và $S_{Delta PRQ}=frac{1}{2}.QR.PB$ Suy ra $frac{S_{Delta MPQ}}{S_{Delta PRQ}}=frac{QR.PB}{frac{1}{2}.QR.PB}=2$ b) Vẽ $NA ⊥ MR$ Vậy $NA$ là … Read more