Soạn văn bài: Phó từ

Soạn văn bài: Phó từ 2.1 (42.86%) 7 Soạn văn bài: Phó từ I. Phó từ là gì? Câu 1: – Các cụm từ: đã đi nhiều nơi, cũng ra những câu đố, vẫn chưa thấy có người nào, thật lỗi lạc; soi gương được, rất ưa nhìn, to ra, rất bướng. – Các từ … Đọc thêm…

Soạn văn bài: So sánh

Soạn văn bài: So sánh 4 (80%) 5 Soạn văn bài: So sánh I. So sánh là gì? Câu 1: Tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh. a. Trẻ em như búp trên cành. b. Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Câu 2: – Trẻ em được … Đọc thêm…