Bài 4 trang 10 sách giải tích 12: Chứng minh rằng hàm số y = √2x – x2y=2x–x2 đồng biến trên khoảng (0;1)…

Bài 4 trang 10 sách sgk giải tích 12: Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số. Chứng minh rằng hàm số y Bài 4. Chứng minh rằng hàm số (y=sqrt {2x – {x^2}}) đồng biến trên khoảng ((0 ; 1)) và nghịch biến trên các khoảng ((1 ; 2)). Giải: Tập xác định … Đọc thêm…

Ôn tập cuối năm

Bài 1. Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông (A{A’}{B_1}B,,,B{B’}{C_1}C,,,C{C’}{A_1}A) . Chứng  minh các đăng thức sau a) ((overrightarrow {A{A’}}  + overrightarrow {B{B’}} ).,overrightarrow {AC}  = 0) b) ((overrightarrow {A{A’}}  + overrightarrow {B{B’}}  + overrightarrow {C{C’}} ).,overrightarrow {AC}  = 0) c) (overrightarrow {A{A’}}  + overrightarrow {B{B’}}  + overrightarrow {C{C’}}  = 0) d) … Đọc thêm…

60 câu trắc nghiệm Phương trình, Bất Phương trình, Hệ Phương trình – Đại số 10 – file word (có lời giải)

60 câu trắc nghiệm Phương trình, Bất Phương trình, Hệ Phương trình, Hệ bất Phương trình – Đại số 10 – file word – có lời giải chi tiết. ————- các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE WORD TOÁN ————– The post 60 câu trắc nghiệm Phương trình, Bất Phương trình, … Đọc thêm…

180 câu trắc nghiệm CHƯƠNG I VÉCTƠ – HÌNH HỌC 10 – file word (có key)

180 câu trắc nghiệm CHƯƠNG I VÉCTƠ – HÌNH HỌC 10 – file word (có key) sưu tập trên fb. có nhiều công thức mathtype bị hóa ảnh. *************** ————- các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE WORD TOÁN ————– The post 180 câu trắc nghiệm CHƯƠNG I VÉCTƠ – HÌNH … Đọc thêm…