Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Sinh học 6

Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em. Dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ quả để phân biệt quả khô (khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng) và quả thịt … Read more

Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Sinh học 6

Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh? Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy. không bị sứt sẹo là hạt khỏe, có nhiều chất dinh dưỡng. Đó là những điều kiện để nảy mầm … Read more

Sự lãng phí ở các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng

LTS: Đặt ra câu hỏi, có cần thiết phải duy trì các trung tâm giáo dục thường xuyên nữa không? Nhất là các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, thị? tác giả Nguyễn Cao cho rằng, sự tồn tại này đang gây ra một sự lãng phí lớn về nhân lực và nguồn ngân … Read more

Bỏ phiếu tín nhiệm, trò trí trá dưới mái trường của Ban giám hiệu

LTS: Chia sẻ những cách thức lừa dối, bịp bợm đồng nghiệp trong việc bỏ phiếu tín nhiệm của Ban giám hiệu ở một số trường hiện nay, cô giáo Thuận Phương đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trước vấn đề trên. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết. … Read more