Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh III. Luyện tập    Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:    Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn học. 1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài – Phan Bội Châu)

Soạn văn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài – Phan Bội Châu) 4.5 (90.77%) 13 Soạn văn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài – Phan Bội Châu) Câu 1: Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là … Đọc thêm…