Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí 1.7 (33.33%) 3 Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí a. Những điểm giống nhau giữa các … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn văn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 4 (80%) 1 vote Soạn văn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) a. Văn bản nghị luận về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) a. Các vấn đề nghị luận: Thân phận người … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn văn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) Đề bài: Cảm nhận của em về đoạn trích truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. Dàn bài … Đọc thêm…