Để học tốt Lịch sử lớp 4

Để học tốt Lịch sử lớp 4 – SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC Nước Văn Lang Nước Âu Lạc HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong … Đọc thêm…

Giải vở bài tập Toán 5

Giải vở bài tập Toán lớp 5 (VBT – SBT Toán 5). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài tập chương 1,2,3,4,5 đầy đủ, chi tiết nhất. TOÁN LỚP 5 TẬP 1 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng … Đọc thêm…

(VBT Toán 5) – Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Câu 1, 2, 3 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 1. Rút gọn các phân số sau: Đề bài 1. Rút gọn các phân số (eqalign{& {{18} over {30}} = …….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{36} over {27}} = ……. cr & {{64} over {80}} = …….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{45} over {35}} = ……… cr} ) 2. Quy đồng mẫu … Đọc thêm…

(VBT Toán 5) – Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Điền: >; ; ; < ? (eqalign{ & {2 over 9}……{2 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {15}}…..{4 over {19}} cr & {{15} over 8}…..{{15} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{22} over 9}…..{{22} over 5} cr} ) b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”  vào chỗ chấm ... Đọc thêm…