Giải bài tập toán lớp 11

Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên baitap.net ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH  11 Chương 1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 1. … Đọc thêm…

Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn – Giải bài 2.11 – 2.22 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Câu 2.11. Trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 (A) cotg∝  = 1 + tg∝  ;             (B) cotg∝  = 1 − tg∝  ; (C)cotg∝  = 1.tg∝   ;                 (D) cotg∝  = ({1 over {tgalpha }}.) Đáp án: D Câu 2.12. Trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 Cho (sin alpha … Đọc thêm…

Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn – Giải bài 2.1 – 2.10 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Câu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 trang 109 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1 Xét hình bs. 4. Tìm đẳng thức đúng Câu  2.1 (A) (sin alpha  = {a over b});                    (B) (sinalpha  = {b over c}); (C) (sin alpha  = {{b’} over b});                     (D) (sin alpha … Đọc thêm…

Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn – Giải bài 31 – 38 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Câu 31. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 Cạnh góc vuông kề với góc  của một tam giác vuông bằng 3. Sử dụng bằng lượng giác của các góc đặc biệt, hãy tìm cạnh huyền và cạnh góc vuông còn lại (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư). Gợi … Đọc thêm…

200 câu trắc nghiệm Đại 10 Chương 3 Phương trình hệ phương trình – file word có lời giải

200 câu trắc nghiệm Đại 10 Chương 3 Phương trình hệ phương trình – file word có lời giải ————- các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE WORD ————– The post 200 câu trắc nghiệm Đại 10 Chương 3 Phương trình hệ phương trình – file word có lời giải appeared … Đọc thêm…