Tưởng tượng mình là một con nghiện bị HIV, hãy nói lên suy nghĩ của bản thân với cộng đồng.

Tưởng tượng mình là một con nghiện bị HIV, hãy nói lên suy nghĩ của bản thân với cộng đồng. Đề bài: Tưởng tượng mình là một con nghiện bị HIV, hãy nói lên suy nghĩ của bản thân với cộng đồng. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay Hiếu không bất ngờ nhưng quá … Đọc thêm…

Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” (Thanh Thảo)

Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” (Thanh Thảo) Đề bài: Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” (Thanh Thảo) Thanh Thảo thuộc thế hệ nhà thơ chống Mĩ có thành tựu, có tiếng nói thơ riêng được công chúng chú ý. Là một ngòi bút luôn tìm tòi cái mới, nỗ lực … Đọc thêm…