Phân tích tính sử thi trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

Phân tích tính sử thi trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Đề bài: Phân tích tính sử thi trong văn bản “ Rừng Xà Nu” của Nguyễn Trung Thành. Nói đến Nguyễn Trung Thành là nói đến nhà văn cách mạng đã trưởng thành từ khói lửa của cuộc chiến tranh … Đọc thêm…

Phân tích hình ảnh người lính Tây Tiến qua khổ thơ thứ ba trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Phân tích hình ảnh người lính Tây Tiến qua khổ thơ thứ ba trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Đề bài: Phân tích hình ảnh người lính Tây Tiến qua khổ thơ thứ ba trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Đất nước đã hòa bình độc lập nhưng hình ảnh về … Đọc thêm…