Nghị luận về “Văn hóa ứng xử trong giao thông hiện nay” – Văn lớp 12

Nghị luận về “Văn hóa ứng xử trong giao thông hiện nay” – Văn lớp 12 Đề bài: Nghị luận về “Văn hóa ứng xử trong giao thông hiện nay” Bài làm Tình trạng ùn tắc khi tham gia giao thông ở nước ta hiện nay càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt trong giờ … Đọc thêm…

Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài-Văn lớp 12

Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài-Văn lớp 12 Đề bài: Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài Bài làm Nhà văn Tô Hoài là một nhà văn đa tài, ông có thể viết nhiều … Đọc thêm…

Phân tích truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc- Văn lớp 12

Phân tích truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc- Văn lớp 12 Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc Bài làm Tác giả Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật yêu nước, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của nhân dân ta. Trong thời gian này tác giả … Đọc thêm…

Nghị luận bàn về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác trên cơ sở truyện cổ Tấm Cám- Văn lớp 11

Nghị luận bàn về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác trên cơ sở truyện cổ Tấm Cám- Văn lớp 11 Đề bài: Nghị luận bàn về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác trên cơ sở truyện cổ Tấm Cám Bài làm Truyện cổ tích Việt Nam là … Đọc thêm…

Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng”- Văn lớp 11

Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng”- Văn lớp 11 Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng” Bài làm Mỗi con người đều có những tính cách phẩm chất riêng của mình. Mỗi người đều có lòng tự tôn, lòng tự trọng của riêng mình. Lòng tự trọng chính là một … Đọc thêm…

Nghị luận về câu nói “Thương người như thương thân”-Văn lớp 11

Nghị luận về câu nói “Thương người như thương thân”-Văn lớp 11 Đề bài: Nghị luận về câu nói “Thương người như thương thân” Bài làm Trong kho tàng ca dao dân ca của nước ta có rất nhiều câu nói thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái thể hiện tình cảm … Đọc thêm…