Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa pa”

Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa pa” Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa pa” Bài làm Tác phẩm “Lặng lẽ Sa pa” được nhà văn Nguyễn Trung Thành viết trong một chuyến đi thực tế lên Sa … Đọc thêm…

Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Đề bài: Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga BÀI LÀM Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước ở thế kỉ XIX. Ông là một tấm … Đọc thêm…