Cảm nhận của em về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

Cảm nhận của em về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Đề bài: Cảm nhận của em về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Bài làm Một trong những nét đặc sắc nghệ thuật trong “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du là bút pháp tả cảnh ngụ tình. Đoạn trích ” … Đọc thêm…

Phân tích đoạn trích cảnh ngày xuân trong Truyện Kiều

Phân tích đoạn trích cảnh ngày xuân trong Truyện Kiều Đề bài: Phân tích đoạn trích cảnh ngày xuân trong Truyện Kiều Bài làm Một trong những nét đặc sắc nghệ thuật Truyện Kiều của Nguyễn Du là cách phác họa tô điểm những bức tranh thiên nhiên tương xứng với hình ảnh tâm trạng … Đọc thêm…

Phân tích đoạn trích Nỗi Thương Mình trong truyện kiều

Phân tích đoạn trích Nỗi Thương Mình trong truyện kiều Đề bài: Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều. Bài làm Truyện Kiều là tuyệt tác của đại thi hào Nguyễn Du và cũng là một trong những tác phẩm kinh điển của nền văn học Việt Nam. Tác phẩm xoay quanh … Đọc thêm…