Cảm nhận về truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa

Cảm nhận về truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa Đề bài: Cảm nhận về truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Nguyễn Minh Châu qua bài làm của học sinh trường THPT Hồng Quang – Hải Dương. Bài làm Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là một phát hiện về đời sống và con người … Đọc thêm…

Phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những Đứa Con Trong Gia Đình

Phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những Đứa Con Trong Gia Đình Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Bài làm Nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi cho thấy … Đọc thêm…