Phó Giáo sư Lê Quân: Giáo dục đại học nên bỏ khái niệm trường lớn, trường nhỏ

LTS: Giáo dục đại học đang đối mặt với nhiều thách thức để phát triển và hội nhập. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc “đi chậm” của các nhà trường, trong số vô vàn hạn chế về khách quan lẫn chủ quan thì căn nguyên rõ nhất là điều hành hiệu quả hoạt động. … Read more