Viết một đoạn văn ngắn nói về ảnh Bác Hồ mà em được nhìn thấy

Viết một đoạn văn ngắn nói về ảnh Bác Hồ mà em được nhìn thấy Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về ảnh Bác Hồ mà em được nhìn thấy. Bài làm Trong phong của ông em treo trang trọng bức ảnh của Bác Hồ. Trong bức ảnh là gương mặt … Đọc thêm…

Chứng minh người Việt Nam luôn sống theo đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước nhớ nguồn”

Chứng minh người Việt Nam luôn sống theo đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước nhớ nguồn” Đề bài: Em hãy chứng minh người Việt Nam luôn sống theo đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước nhớ nguồn”. Bài làm Trong cuộc sống, đạo đức là một yếu … Đọc thêm…

Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu để nói về ảnh của Bác Hồ mà em được nhìn thấy

Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu để nói về ảnh của Bác Hồ mà em được nhìn thấy Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu để nói về ảnh của Bác Hồ mà em được nhìn thấy Ảnh Bác Hồ được treo một cách trang trọng … Đọc thêm…